Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies.


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov


- predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.termoflase.sk
- kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar na stránke www.termoflase.sk
- tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.termoflase.sk
- objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

Predávajúci:

inDIFFERENT, s.r.o.

Kapsohradská 10

84106 Bratislava

 

IČO: 47140071

IČ DPH: SK 2023773235

 

Číslo účtu - IBAN: SK45 8330 0000 0028 0041 8965

BIC: FIOZSKBA

 


2. Objednávka


Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie "Zmluva uzatvorená na diaľku" podľa zákona č. 108/2000 Z.z. ods. 3, § 9, ktorú uzaviera predávajúci a kupujúci na základe zásielkového predaja.

3. Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

- zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
- tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe
- tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to obvykle do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.


5. Dodacie podmienky


Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 2 do 10 pracovných dní od jej potvrdenia, podľa dostupnosti tovaru na sklade. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru prestredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom kuréra GLS.

Cena za dopravu závisí od spôsobu platby a hodnoty objednávky.

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 

Poštovné a balné:

 

- Slovenská pošta pri platbe vopred prevodom na účet: 2,80 Eur (pri nákupe nad 80 Eur je poštovné ZDARMA)

- Slovenská pošta pri platbe na dobierku: 3,90 Eur

- Kurér GLS pri platbe vopred prevodom na účet: 4,70 Eur

- Kuriér GLS pri platbe na dobierku: 5,80 Eur

- Zásielkovňa - doprava do ČR (výdaj zásielky v sieti pobočiek Zásielkovňa ČR) pri platbe vopred prevodom na účet: 3,50 Eur

Osobné prevzatie tovaru je možné len po predchádzajúcom prevode sumy za tovar na účet predávajúceho. Tovar je možné prevziať v Záhorskej Bystrici. Na presnom termíne odberu sa predávajúci dohodne s kupujúcim po prijatí sumy za tovar na účet.


Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.


6. Záručná doba, reklamácie


Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.
Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

Zákazník si uplatňuje reklamáciu zaslaním e-mailu na adresu info@termoflase.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho. Po obdržaní spávy predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu prekonzultuje so zákazníkom spôsob vybavenia reklamácie.

Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby, jedine formou balíka prostredníctvom pošty alebo zasielateľskou spoločnosťou.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene tovaru, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované, ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude z kúpnej ceny tovaru suma za dopravu odpočítaná.


7. Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov a súhlasil s odberom noviniek, budú mu tieto novinky zasielané prostredníctvom e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.


8. Záverečné ustanovenia


Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.


V Bratislave 01.01.2016